PR&M Center Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 39/4A
45-061 Opole

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386126, NIP 8992717750 , REGON 021528160. 
Kapitał zakładowy 5100 zł, w całości wpłacony.

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

PR&M Center Sp. z o.o.
ul. Sztabowa 89/5
53-313 Wrocław

 

 Jeśli masz pytanie dotyczące PR&M, skorzystaj z formularza kontaktowego.

Projekty unijne

Nie posiadasz funduszy na realizację projektu? Pomagamy w przygotowaniu wniosków o dofinansowania!

czytaj więcej

 

Reklama

meble-nicol